SVITAVA: Bílovice nad. Svitavou - Obřany, most

Kód lokality: 64069

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 2 2 2 2 2
Počet druhů 7 12 31 33 15 20