DYJE: Nové Mlýny,most - Lednice

Kód lokality: 64076

Status ochrany:

  • Ramsarská lokalita
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 9 11 16 16 12 13
Počet druhů 85 337 278 421 171 258
hohol severní 10 0 3 6 27 9
konipas horský 0 0 1 0 0 0
kormorán velký 0 185 140 190 0 103
lednáček říční 1 2 3 9 4 4
morčák malý 0 0 23 1 0 5
orel mořský 0 0 2 4 3 2
potápka malá 0 10 6 6 8 6