DYJE v NP Podyjí: Liščí skála - Znojemská přehrada

Kód lokality: 64159

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Národní park

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 7 5 9 8 7
Počet druhů 57 163 34 122 433 162
kachnička mandarinská 0 0 0 9 0 2
konipas horský 0 1 0 0 0 0
kormorán velký 0 0 0 50 300 70
labuť velká 36 61 22 31 49 40
orel mořský 0 3 1 4 2 2