DYJE: Trávní dvůr - Drnholec

Kód lokality: 64161

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 13 13 18 14 18 15
Počet druhů 143 388 493 121 313 292
bekasina otavní 0 0 0 3 0 1
konipas horský 0 0 0 0 1 0
kopřivka obecná 0 2 12 6 12 6
lyska černá 12 19 119 20 6 35
orel mořský 1 0 3 0 3 1
potápka malá 4 15 16 9 8 10
slípka zelenonohá 1 4 12 4 5 5
volavka bílá 2 121 6 3 7 28
volavka popelavá 8 30 12 4 5 12