Slezská Harta (v.n.)

Kód lokality: 71010

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 9 8 7 10 8 8
Počet druhů 691 388 953 889 656 715
hvízdák euroasijský 1 0 3 17 0 4
kormorán velký 150 181 387 162 76 191
orel mořský 2 2 0 0 0 1
ostralka štíhlá 0 0 0 0 1 0
potápka černokrká 0 0 1 0 0 0
potápka roháč 2 3 4 8 3 4
potáplice malá 0 0 0 0 1 0
potáplice severní 0 4 0 0 0 1
turpan hnědý 0 1 0 0 0 0