Šumvald u Úsova

Kód lokality: 72001

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 6 10 5 7
Počet druhů 21 288 299 132 185
racek bělohlavý 0 214 150 100 116
vodouš kropenatý 0 1 1 0 1