Štěrkopískovna u Dolního Benešova

Kód lokality: 73002

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 14 16 10
Počet druhů 0 284 1562 615
čírka obecná 0 5 67 24
hohol severní 0 24 3 9
husice nilská 0 1 0 0
morčák velký 0 68 13 27
ostralka štíhlá 0 0 1 0
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 0 127 333 153
racek bouřní 0 5 263 89