Štěrkopískovna Chomoutov u Olomouce

Kód lokality: 73004

Status ochrany:

  • Ramsarská lokalita
  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 15 16 5 10 12
Počet druhů 458 295 175 254 296
kopřivka obecná 15 8 3 0 7
labuť velká 57 0 0 24 20
orel mořský 0 2 0 0 1
ostralka štíhlá 0 1 0 0 0
turpan hnědý 1 0 0 0 0
volavka bílá 42 36 6 11 24
zrzohlávka rudozobá 1 0 0 0 0