Štěrkopískovna Dombas u Tovačova, Anninské jezero

Kód lokality: 73005

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 13 16 12 9 12 12
Počet druhů 913 861 363 236 355 546
hohol severní 32 22 2 0 84 28
kachnička mandarinská 0 1 0 0 0 0
lyska černá 400 120 120 80 134 171
morčák malý 0 0 4 0 0 1
morčák prostřední 1 0 0 0 0 0
morčák velký 16 80 12 60 27 39
orel mořský 1 0 0 0 2 1
polák kaholka 0 1 0 1 0 0
potápka roháč 30 40 3 8 9 18
racek bělohlavý 0 120 170 0 0 58
turpan hnědý 0 0 0 2 0 0
volavka bílá 0 17 0 0 1 4