štěrkovny v Koblově a Antošovicích

Kód lokality: 73009

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 5 3
Počet druhů 0 62 31