ODRA: Hrušov, most - Antošovice

Kód lokality: 74020

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 11 15 11 13 12 12
Počet druhů 1013 2306 579 1458 1044 1280
konipas horský 0 0 0 0 1 0
kopřivka obecná 0 17 7 8 16 10
ostralka štíhlá 0 1 0 0 0 0
potápka malá 4 11 2 5 9 6
racek bouřní 50 1000 0 1 0 210
racek chechtavý 350 130 3 320 40 169
slípka zelenonohá 1 1 1 1 12 3