ODRA: Antošovice - soutok s Olší

Kód lokality: 74021

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 9 10 14 8
Počet druhů 0 762 365 328 364
čírka obecná 0 0 0 15 4
hohol severní 0 0 20 5 6
konipas horský 0 1 0 2 1
morčák velký 0 146 37 27 53
vodouš kropenatý 0 0 0 1 0