OLZA: Věřnovice - soutok s Odrou

Kód lokality: 74031

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 8 3 7 8 6
Počet druhů 89 132 48 128 179 115
hohol severní 0 40 0 4 0 9
kachnička mandarinská 0 0 0 0 1 0
konipas bílý 0 0 0 1 1 0
konipas horský 0 0 0 0 1 0