BEČVA: Milotice - Hranice

Kód lokality: 74040

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 9 10 7 0 10 7
Počet druhů 251 543 280 0 929 401
konipas horský 1 1 0 0 4 1
kormorán velký 3 1 16 0 293 63
lednáček říční 3 3 7 0 2 3