OSTRAVICE: Ostrava-Kunčičky - soutok s Odrou

Kód lokality: 74097

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 10 7 13 13 9
Počet druhů 0 541 371 715 499 425
čírka obecná 0 0 0 22 5 5
husice nilská 0 2 0 0 0 0
kachnička mandarinská 0 0 0 0 4 1
konipas horský 0 0 0 1 0 0
potápka malá 0 3 2 15 1 4
racek chechtavý 0 200 102 250 180 146