MORÁVKA: Nošovice - Ostravice

Kód lokality: 74125

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 5 4 4 3
Počet druhů 0 48 32 48 32
skorec vodní 0 3 2 8 3