ROŽNOVSKÁ BEČVA: Prostřední Bečva - Rožnov p. Radhoštěm

Kód lokality: 74169

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 4 3 2
Počet druhů 0 167 139 102
skorec vodní 0 7 13 7