MOŠTĚNKA: Horní Moštěnice - soutok s Moravou

Kód lokality: 74192

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 7 4
Počet druhů 0 160 80
volavka bílá 0 17 9