DESNÁ: Velké Losiny - Šumperk, železniční most

Kód lokality: 74210

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 2 5 2
Počet druhů 0 143 104 82
orel mořský 0 0 2 1