ČERNÝ POTOK: soutok s Odrou - halda dolu Šverma

Kód lokality: 74221

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 5 3 7 5 5
Počet druhů 744 1184 536 828 565 771
čírka obecná 25 81 71 197 69 89
konipas horský 0 0 0 1 0 0