husa tundrová

Anser fabalis/serrirostris
Tundra Bean Goose

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 1 100-12 500 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): stabilní
Severozápado- a severovýchodoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 600 000 jedinců

  • husa tundrová
  • husa tundrová
  • husa tundrová
  • husa tundrová

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 10