husa běločelá

Anser albifrons
White-fronted Goose

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 23 800-75 500 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Západosibiřská/středoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 190 000 jedinců

  • husa běločelá
  • husa běločelá
  • husa běločelá

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 12