polák kaholka

Aythya marila
Greater Scaup

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 30-75 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Severo- a západoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 260 000 jedinců

  • polák kaholka
  • polák kaholka

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 27