labuť zpěvná

Cygnus cygnus
Whooper Swan

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 1-4 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): nejasný
Severozápadoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 138 500 jedinců

Stupeň ochrany:

 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
 • labuť zpěvná
 • labuť zpěvná
 • labuť zpěvná
 • labuť zpěvná

  Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 2