berneška rudokrká

Branta ruficollis
Red-brested Goose

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 0-15 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): —
Černomořská a kaspická tahová populace
Velikost tahové populace: 50 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Druh přílohy I Směrnice o ptácích

Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 2