turpan hnědý

Mellanitta fusca
Velvet Scoter

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 6-45 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Severoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 315 000 jedinců

Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 19