čírka obecná

Anas crecca
Common Teal

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 1 000-2 100 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): klesající
Severozápado- a severovýchodevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 1 500 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • čírka obecná
  • čírka obecná
  • čírka obecná

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 41