potápka roháč

Podiceps cristatus
Great Crested Grebe

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 320-530 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Severozápado- a západoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 595 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • potápka roháč
  • potápka roháč
  • potápka roháč
  • potápka roháč

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 27