zrzohlávka rudozobá

Netta rufina
Red-crested Pochard

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 5-15 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Jihozapadoevropská a středoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 55 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • zrzohlávka rudozobá
  • zrzohlávka rudozobá
  • zrzohlávka rudozobá
  • zrzohlávka rudozobá

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 24