polák malý

Aythya nyroca
Ferruginous Duck

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 1-3 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): klesající
Východoevropská a středomořská tahová populace
Velikost tahové populace: 42 500 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
  • Kriticky ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • polák malý
  • polák malý

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 2