morčák prostřední

Mergus serrator
Red-breasted Merganser

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 1-15 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): —
Severozápadoevropská a středoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 130 000 jedinců

  • morčák prostřední
  • morčák prostřední

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 14