bekasina otavní

Gallinago gallinago
Common Snipe

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 35-65 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Evropská tahová populace
Velikost tahové populace: 8 500 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • bekasina otavní
  • bekasina otavní
  • bekasina otavní

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 16