racek stříbřitý

Larus argentatus
Herring Gull

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 20-1 600 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): nejasný
Severo- a severozápadoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 930 000 jedinců

  • racek stříbřitý
  • racek stříbřitý
  • racek stříbřitý
  • racek stříbřitý

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 1