racek chechtavý

Larus ridibundus
Black-headed Gull

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 13 000-21 900 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): stabilní
Západoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 2 950 000 jedinců

  • racek chechtavý
  • racek chechtavý
  • racek chechtavý

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 19