volavka popelavá

Ardea cinerea
Grey Heron

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 2 900-3 200 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Severo- a západoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 350 000 jedinců

  • volavka popelavá
  • volavka popelavá
  • volavka popelavá

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 22