Skalka (v.n.)

Kód lokality: 11001

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 7 5 2 6 5
Počet druhů 403 703 145 353 429 407
morčák velký 29 55 17 2 105 42
orel mořský 0 1 0 0 2 1