Amerika

Kód lokality: 12013

Status ochrany:

  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 10 0 3 0 0 3
Počet druhů 192 0 5 0 0 39
husice nilská 2 0 3 0 0 1
kopřivka obecná 12 0 0 0 0 2