Ostrovské rybníky

Kód lokality: 12021

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 0 2 0 2
Počet druhů 79 0 2 0 20
ostralka štíhlá 1 0 0 0 0