Linské rybniky

Kód lokality: 12034

Status ochrany:

  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 3 0 8 4
Počet druhů 47 37 0 130 54
čírka obecná 0 30 0 15 11
husice nilská 0 0 0 2 1