Postřekovské rybniky

Kód lokality: 12068

Status ochrany:

  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 6 0 0 2
Počet druhů 0 53 0 0 13
husice nilská 0 2 0 0 1
orel mořský 0 2 0 0 1