rybník Pazderna (Nepomuk, PJ)

Kód lokality: 12070

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 0 1 0 1 1
Počet druhů 6 0 2 0 4 2