Ostromečský rybník a ve Šlovicích na návsi (DO)

Kód lokality: 12109

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 1 3 1 0 0 1
Počet druhů 41 31 1 0 0 15