Jezero Medard

Kód lokality: 13007

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 19 17 12
Počet druhů 0 1342 2921 1421
lyska černá 0 800 1670 823
morčák malý 0 0 14 5
morčák prostřední 0 0 1 0
polák chocholačka 0 73 28 34
polák kaholka 0 0 28 9
polák malý 0 1 1 1
polák velký 0 59 93 51
potápka roháč 0 25 61 29
potápka rudokrká 0 3 2 2
potáplice severní 0 1 0 0
racek bělohlavý 0 0 1000 333
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 0 200 1 67