lom u Ejpovic

Kód lokality: 13011

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 7 7 9 7
Počet druhů 28 732 272 489 380