OHŘE: Vojkovice - Stráž

Kód lokality: 14023

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 4 8 7 7 6
Počet druhů 71 41 112 137 150 102