OHŘE: Stráž - Boč

Kód lokality: 14024

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 5 6 6 6 5
Počet druhů 21 23 34 67 54 40