BEROUNKA: počátek - Bukovec

Kód lokality: 14030

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 9 12 12 11 12 11
Počet druhů 556 563 830 512 256 543
konipas horský 0 2 0 2 3 1
lednáček říční 0 1 5 5 0 2
pižmovka velká 1 0 0 0 0 0