BEROUNKA: ústí Třemošné - ústí Střely

Kód lokality: 14033

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 7 5 8 5 6
Počet druhů 91 82 159 325 501 232
labuť velká 1 18 14 77 0 22
orel mořský 0 2 1 3 0 1