BEROUNKA: Chlum - Zvíkovec

Kód lokality: 14036

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 8 4 6 7 6
Počet druhů 309 316 338 334 240 307
čáp bílý 1 0 0 0 0 0
labuť velká 10 66 60 150 5 58
morčák velký 0 0 0 5 59 13
orel mořský 0 1 0 2 0 1