RADBUZA: Dobřany - Lhota

Kód lokality: 14049

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 5 5 5 8 5
Počet druhů 0 86 138 149 145 104
kachnička mandarinská 0 0 1 1 1 1
konipas horský 0 0 1 0 1 0
lednáček říční 0 3 5 3 1 2